O firmie

PUZiRD AGROBRUK sp. z o. o. istnieje od 1993 r.

O kilkunastu lat, głównie w ramach zamówień publicznych, realizujemy roboty drogowe, uzbrojenie terenów w sieci wodno-kanalizacyjne, roboty ogólnobudowlane i utrzymanie zieleni na terenie całego województwa śląskiego.

Naszymi najważniejszymi zleceniodawcami są m.in. Urzędy Miast Zabrza, Siemianowic Śląskich, Piekar Śląskich, Knurowa oraz Gliwic. Realizujemy również zlecenia dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. , Zespół szkół Katolickich im. Ks. Jana Twardowskiego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „GJL” z Gliwic

Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów branży ogólnobudowlanej, hydraulicznej i remontowej. Dysponujemy również własnym specjalistycznym sprzętem budowlanym niezbędnym do realizacji wszelkich robót budowlanych. Posiadany potencjał kadrowy i sprzętowy daje gwarancje terminowości i wysokiej jakości robót przy jednoczesnych umiarkowanych cenach. Świadczone przez nas usługi budowlane są kompleksowe – od fazy projektu, poprzez roboty wykończeniowe, aż po prace finalne. W każdym przypadku nasz inwestor decyduje o standardzie i zakresie zleconych naszej firmie robót.

Niezwykle bogate doświadczenie naszych pracowników, nowoczesny park maszynowy, stosowanie innowacyjnych rozwiązań stanowią o przewadze konkurencyjnej naszej firmy i dają gwarancję najwyższej jakości naszych usług.