Zrealizowane projekty

Od początku działalności naszej firmy, tj. od 1992 r. zrealizowaliśmy wiele kompleksowych zleceń. Do najważniejszych zaliczyć należy:

2015 rok

Bieżące utrzymanie cieków i rowów na terenie miasta Zabrze lata 2012-2016
/inwestor Miasto Zabrze/

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu Gliwice ul Portowa 16Z
/inwestor Biuro Bezpieczeństwa Pracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego/

Bieżące remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zabrze
/inwestor Miasto Zabrze/

Przebudowa drogi powiatowej nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach
/inwestor Zarząd Dróg Powiatowych Gliwice/

Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągu na osiedlu Morawy w Katowicach
/inwestor Miasto Katowice/

Modernizacja ciągu pieszo-jezdniowego w Zabrzu przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego
/inwestor Miasto Zabrze/

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Brygadzistów w Zabrzu na odcinku ul. Tarnopolska-ul. Zapolskiej
/inwestor Miasto Zabrze/

Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Budowlanej w Zabrzu
/inwestor Miasto Zabrze/

Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Gen.de Gaulle’a w Zabrzu
/inwestor Miasto Zabrze/

Lata 2011-2014

Osiedle Ville Murano w miejscowości Wysoka Gmina Kobierzyce
/inwestor ATAL S.A ogólnopolski deweloper/

  • Wykonanie dróg wewnętrznych z podjazdami i wejściami do budynków
  • Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
  • Wykonanie drenażu opaskowego
  • Wykonanie tarasów w ogrodach

Osiedle Zielone Wojszowice Wrocław ul. Grota-Roweckiego

  • Budowa odwodnienia wodociągu, dróg, chodników
  • Wykonanie drenażu

„Osiedle””Francuska Park”” Katowice”

  • Wykonanie nawierzchni brukowej przy salonie sprzedaży
  • Rozbudowa istniejącego parkingu o dodatkowe 20 miejsc

„Osiedle Mieszczańskie” Wrocław ul. Hubska

  • wykonanie dróg chodników, robót wodno kanalizacyjnych
  • wykonanie drenażu opaskowego

Przebudowa gazociągu n/c wraz z przyłączami w Zabrzu ul. Damrota, Łokietka, Reform Rolnych
/inwestor ZRUG Zabrze S.A./

Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacji w dzielnicy Strzemieszyce
/inwestor Inżynieria Rzeszów S.A./

Zarurowanie rowu przydrożnego i budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Zacharzowicach – budowa chodnika
/inwestor Gmina Wielowieś/

Budowa układu komunikacyjnego do zjazdu przy ul. Handlowej w Zabrzu
/inwestor Grand Depot Zabrze Sp.zo.o./

Budowa dróg wewnętrznych z kostki brukowej
/inwestor Logstor Polska Sp.zo.o./

2013 rok

Wykonanie nawierzchni granitowej oraz kostki brukowej na skwerze ul. Lutra w Zabrzu
/inwestor ZUBIT Sp. z o.o./

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i zabudowa krawężnika w Żorach Rowiu
/inwestor Miasto Żory/

Budowa chodnika w ciąg ulicy Dworcowej w miejscowości Wieszowa wraz z remontem odcinka kanalizacji deszczowej
/inwestor Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach/

Regulacja pionowa włazów kanałowych i krat ściekowych na kanalizacji deszczowej
/inwestor Miasto Zabrze/

Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych i zatoki autobusowej przy ul. Portowej w Gliwicach wraz z infrastrukturą techniczną tj.: odwodnienie terenu (budowa kanalizacji deszczowej) i budowa oświetlenia terenu
/Inwestor – Urząd Miejski w Gliwicach/

Remont chodników przy ul. Gierymskiego, ul. Czajki, ul. Kilińskiego oraz ul. Piastowskiej w Gliwicach
/Inwestor – Urząd Miejski w Gliwicach/

Adaptacja terenu kopalni dla celów obsługi ruchu turystycznego wraz z wykonaniem sieci wodociągowej oraz remont odcinka rurociągu c.o.
/Inwestor – Gliwicka Spółka Węglowa SA/

Roboty drogowe przy budowie Drogowej Trasy Średnicowej – budowa estakady nad ul. Bracką w Katowicach – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ustawienie krawężnika na ławie betonowej, zagospodarowanie terenów zieleni
/Inwestor – Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SKANSKA SA/

Przebudowa ul. Nowej w Chorzowie, budowa przedłużenia ul. De Gaulle’a w Zabrzu, przebudowa ul. Kołłątaja i ul.Sienkiewicza w Będzinie
/Inwestor – Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SKANSKA SA/

Remonty dróg, ulic i placów miejskich na terenie Gminy Zabrze w ramch: Bieżącego Utrzymania Dróg Gminnych
/Inwestor – Urząd Miejski w Zabrzu/

Remonty cząstkowe nawierzchni z betonu asfaltowego po awariach przy
ul.Kossaka, Dworskiej, M.Curie-Skłodowskiej, Pyskowickiej, Botanicznej,
Torowej, Ofiar Katynia, Traktorzystów, Szymały, Sejmowej, Wyciska, Pyki,
Okrzei, Hutniczej, Beskidzkiej, Jesionowej, Sportowej, Botanicznej, Gdańskiej.
/Inwestor – Urząd Miejski w Zabrzu/

Bieżące utrzymanie cieków i rowów na terenie miasta Zabrze.
/Inwestor – Urząd Miejski w Zabrzu/

Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej przy ulicach: Budowlanej, Solskiego, Pomorskiej, Słowackiego, Andersa w Zabrzu. Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki granitowej przy ulicach: Brysza, Sienkiewicza, Sobieskiego, Piłsudzkiego, Damrota, de Gaulle`a w Zabrzu.
/Inwestor – Urząd Miejski w Zabrzu/

Wykonanie poszerzenia nawierzchni z kostki betonowej oraz wejścia do portierni wraz z chodnikiem na terenie zakładu produkcyjnego przy ul. Handlowej w Zabrzu
/Inwestor – Logstor Ror Polska Sp. z o.o./

Remont nawierzchni jezdni ul. Narutowicza w Zabrzu
/Inwestor – Urząd Miejski w Zabrzu/

Przebudowa ul. Krasickiego w Knurowie
/Inwestor – Urząd Gminy Knurów/

Przebudowa ul. Krasickiego w Knurowie
/Inwestor – Urząd Gminy Knurów/

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr S 2913 ul. Wiejska w Paczynie
/Inwestor – Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach/

Przebudowa i adaptacja kina Kosmos na potrzeby Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach ul. Sokolska
/Inwestor – P.Z.K. Sp. z o.o./

Interwencyjne zimowe utrzymanie jezdni ulic wewnątrzosiedlowych i dojazdowych dzielnicy Pawłów za miesiąc luty/marzec 2006
/Inwestor – Urząd Miejski w Zabrzu/

Przebudowa ul. Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej ul. Wolności w Knurowie w zakresie I etapu obejmującego przebudowę ul. Plebiscytowej
/Inwestor – Urząd Gminy Knurów/

Przebudowa ul. Krasickiego w Knurowie
/Inwestor – Urząd Gminy Knurów/

Wzmocnienie skarpy nasypu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 w m. Przyszowice
/Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach/

Przebudowa ulicy Staszica w Knurowie
/Inwestor – Urząd Gminy Knurów/

Remont ul. Andersa w Piekarach Sląskich
/Inwestor – Gmina Piekary Sląskie/

Budowa chodonika przy ul. Zwycięstwa w Knurowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924
/Inwestor – Urząd Gminy Knurów/

Remont chodnika przy ul. Oświęcimskiej w świerklańcu na odcinku od ul. Kościuszki do istniejącego chodnika w ul. Parkowej
/Inwestor – Urząd Gminy Swierklaniec/

Wzmocnienie ścian i dna rowu w Orzechu elementami żelbetowymi betonowymi
/Inwestor – Urząd Gminy Swierklaniec/

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Dzwonowice Etap I Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od km 31+928 do km 32+275
/Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach/

Budowa parkingu przy przedszkolu Miejskim Nr 41 przy ul. Cyraneczki 3 w Gliwicach
/Inwestor – Miasto Gliwice/

Utwardzenie placu manewrowo-postojowego
/Inwestor – Zespół Szkół Katolickich w Zabrzu/

Modernizacja układu komunikacyjnego wewnątrz i około osiedlowego
/Inwestor – Spółdzielnia Mieszkaniowa GJL/

Remont Nawierzchni jezdni ul. Rokitnicka w Bytomiu
/Inwestor – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o./

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 w Knurowie
/Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach/

Remont 3-ch biegów schodów przy ul. Barbary w Zabrzu
/Inwestor – Urząd Miasta Zabrze/